V KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO

24-25 PAŹDZIERNIKA 2016, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 
Wizje przyszłości a obecne problemy

Organizatorzy

Partnerzy

Partner Strategiczny

Partnerzy Srebrni

Partnerzy Brązowi

Partner

Partner Prawny

Partner Oświetleniowy

Partner Merytoryczny

Partner rozwoju Smart City

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Płatności Mobilnych

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Partner PR

PROGRAM KONGRESU

DZIEŃ I ZWIŃ
9:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA
10:00 ROZPOCZĘCIE KONGRESU
CZĘŚĆ 1: WIZJE PRZYSZŁOŚCI A DZISIEJSZE PROBLEMY ZWIŃ
10:00 POWITANIE
10:10
 • OTWARCIE:  Renata Kaznowska, Wiceprezydent m.st. Warszawy
10:20
 • ROZDANIE NAGRÓD PORTALU TRANSPORT-PUBLICZNY.PL

10:30 PANEL MIAST: Miasto wspólnoty interesów. Jakie miasta projektujemy na kolejne dekady XXI wieku i jak wspólnie z mieszkańcami dochodzić do tego celu? Czy transport ma znaczenie dla oceny jakości życia w polskich miastach?
 • Mirosław Pawłowski, Prezes Zarządu, Polskie Koleje Państwowe
 • Krystyna Danilecka-Wojewódzka, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
 • Przedstawiciel Urzędu Miasta Rzeszowa 
 • Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna
 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent, m.st. Warszawa
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Jan Roliński, Adwokat, senior partner, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
11:20 DEBATA: Automatyzacja środków transportu publicznego
 • Jerzy Lejk, Prezes Zarządu, Metro Warszawskie Sp. z o.o.
 • Nicolas Halamek, Dyrektor Zarządzający, Alstom Polska
 • Moderator: Witold Urbanowicz, Transport-Publiczny.pl
11:50 PANEL REGIONÓW: Między miastem a regionem. Czy Polacy mieszkający poza metropoliami skorzystają na transformacji mobilności? Czy w przyszłości mamy liczyć bardziej kolej czy na car pooling? Czy znajdą się unijne pieniądze na zakup taboru?
 • Radosław Gawek, Członek Zarządu, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
 • Dariusz Grajda, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy, Koleje Mazowieckie
 • Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu, Przewozy Regionalne 
 • Paweł Nakonieczny, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego*
 • Krzysztof Rudziński, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. Integracji Transportu
 • Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego
 • Moderator: Jakub Madrjas, Redaktor Prowadzący, Rynek-Kolejowy.pl
12:40
 • LOSOWANIE NAGRÓD UFUNDOWANYCH PRZEZ PARTNERÓW LOTERII
12:50
 • PRZERWA KAWOWA
 • BRIEFING PRASOWY
CZĘŚĆ 2: JESZCZE LEPSZY TRANSPORT ZBIOROWY ZWIŃ
FORUM PASSENGER EXPERIENCE ZWIŃ
13:20 WYSTĄPIENIE: Smart Urban Mobility
 • Maciej Kornatowski, Business Development Manager, Mastercard
13:40 WYSTĄPIENIE: Mobilna karta miejska
 • Robert Pietras, Prezes Zarządu GoPay
14:00 WYSTĄPIENIE: Inteligentne taryfy i płatności w transporcie publicznym – elastyczny system prosumencki
 • dr inż. Grzegorz Wojtenko, Prezes Zarządu, MCX Systems Sp. z o.o.
14:20 DEBATA: Prosument w transporcie – jak pasażerowie mogą uczestniczyć w kształtowaniu oferty transportowej?
 • Krzysztof Całka, Dyrektor Handlowy, GoPay
 • Marcin Głuszek, Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.
 • Kamila Kaliszyk, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku i Akceptacji Kart Płatniczych, Mastercard
 • Wiesław Witek, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
 • dr inż. Grzegorz Wojtenko, Prezes Zarządu, MCX Systems Sp. z o.o.
 • Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu, Nextbike Sp. z o.o.
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
15:00 WYSTĄPIENIE: Budowa nowych tras tramwajowych w Warszawie w kontekście oczekiwań społecznych
 • Grzegorz Madrjas, Kierownik Działu Strategii Rozwoju Systemu Tramwajowego, Tramwaje Warszawskie
15:20 LUNCH
16:00 WYSTĄPIENIE: Mapa, rozkład jazdy, portfel - telefon jako podstawowe narzędzie życia w mieście
 • Piotr Bochenek, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu, Skycash Poland
16:20 DEBATA: Internet rzeczy, technologie, rynek pracy. Długofalowy wpływ inteligentnego transportu na funkcjonowanie systemu transportu publicznego w Polsce.

 • Tadeusz Bartosiński, Zastępca Dyrektora, Urząd m. st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
 • Piotr Bochenek, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu, Członek Zarządu, Skycash Poland
 • Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunikacyjnej i Transportu w Krakowie
 • Rafał Krzysiak, Menedżer ds. Rozwoju, GMV
 • Aleksandra Michalczewska-Kucharska, Prezes Zarządu, Michalczewski Sp. z o.o.
 • Daniel Mitros, p.o. Kierownika Referatu ds. Usług Gminnych ŚKUP, Wydział Śląskiej Karty Usług Publicznych w KZK GOP
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Moderator: Jakub Dybalski, Transport-Publiczny.pl
17:00 Zakończenie
FORUM REWITALIZACJA I MOBILNOŚĆ ZWIŃ
13:20 WYSTĄPIENIE WPROWADZAJĄCE: Czy inwestycje w transport publiczny pomogą
zrewitalizować polskie miasta?
 • Paweł Chorąży, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju


13:35 PREZENTACJA: Aspekty prawne inwestycji w infrastrukturę transportu zbiorowego – w kontekście dotychczasowych doświadczeń związanych z budową infrastruktury i zakupem pojazdów.
 • Marta Midloch, Radca Prawny, współzarządzająca zespołem projektów infrastrukturalnych, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Tomasz Pleskot, Radca Prawny, członek zespołu projektów infrastrukturalnych, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
13:55 PREZENTACJE MIAST:
 • Tomasz Bużałek, Biuro Strategii Miasta, Łódź
 • Grzegorz Malec, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 
 • Marek Wojtkowski, Prezydent, UM Włocławek
 • Jacek Orych, Burmistrz, Gmina Miasto Marki
14:30 DEBATA: Rola rozwiązań komunikacyjnych na obszarach objętych rewitalizacją
 • Grzegorz Malec, Dyrektor, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
 • Dorota Chudowska-Rączka, Prezes, Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji
 • Jacek Grunt-Mejer, Koordynator ds. Rewitalizacji, M. St. Warszawa 
 • Michał Babicki, Kierownik Projektu ds. Rewitalizacji al. Piłsudskiego, Gmina Marki
 • Marek Wojtkowski, Prezydent, UM Włocławek
 • Karina Koziej, Stowarzyszenie Lepszy Służewiec
 • Tomasz Bużałek, Biuro Strategii Miasta, Łódź
 • Moderator: Mirosław Proppe, Partner KPMG 

15:20 LUNCH
16:10 Wystąpienie: Zieleń jako element krajobrazu poprawiająca komfort życia z mieście
 • Dr hab. Wojciech Dmuchowski, Wydział Rolnictwa i Biologii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

16:15
Wystąpienie wprowadzające
 • Prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
16:25 DEBATA: Polskie miasta – zakorkowane, czy nie?
 • Marcel Klinowski, Prezes Zarządu, Fundacja ProjektówObywatelskich
 • Tomasz Dombi, Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa
 • Rafał Górski, Prezes, Instytut SprawObywatelskich, Grupa INSPRO Sp. z o.o. 
 • Prof. Andrzej Szarata, Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej
 • Adam Sobieraj, Rada Programowa, Fundacja „Drogi Mazowsza”
 • Prof. Wojciech Suchorzewski, Kierownik Zakładu Inżynierii Komunikacyjnej, Politechnika Warszawska
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
17:00 Zakończenie
FORUM ODPOWIEDZIALNY TRANSPORT ZWIŃ
13:20 WYSTĄPIENIE: Projekt dworcowy - rola samorządu jako partnera
 • Marek Michalski, Członek Zarządu, PKP SA
13:40 WYSTĄPIENIE: Strategia dworcowa a odpowiedzialność społeczna
 • Tomasz Buczyński, Dyrektor Departamentu Kolejnictwa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
14:00 DEBATA: Dworzec jako element tkanki miasta – miastotwórcza, społeczna i kulturowa rola przestrzeni dworcowej oraz jej bezpośredniego otoczenia
 • Paweł Sowa, Prezes Stowarzyszenia Inwestycje dla Poznania
 • dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka
 • Marek Michalski, Członek Zarządu, PKP SA
 • Bartłomiej Biedziuk, Prezes Forum Rozwoju Olsztyna
 • Adam Piotr Zając, Koordynator ds. dostępności technicznej, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Moderator: dr Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
15:00 WYSTĄPIENIE: Jak zmieniająca się mobilność wpłynie na świat w którym żyjemy?
 • Piotr Smolnicki, Politechnika Gdańska
15:20 LUNCH
16:00 DEBATA: Kolej miejska  a mobilność – jak tworzyć i wykorzystywać potencjał kolei aglomeracyjnych w polskich miastach?
 • Roman Walaszkowski, Dyrektor Biura, Szczeciński Obszar Metropolitalny
 • Maciej Musiał, Dyrektor, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 • Jerzy Obrębski, Członek Zarządu, Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
 • Andrzej Wasilewski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna
 • Moderator: dr hab. inż. Maciej Kruszyna, Politechnika Wrocławska
16:50 Zakończenie
DZIEŃ II ZWIŃ
9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA
CZĘŚĆ 3: ZMIANY I NOWOŚCI ZWIŃ
9:55 POWITANIE
10:00 DEBATA: Sharing economy – odpowiedź na wyzwania transportowe współczesnych miast?

 • Piotr Groński, Wiceprezes Zarządu, Express, Traficar
 • Marcin Jeż, Dyrektor ds. Rozwoju, BikeU Sp. z o.o.
 • Adam Jędrzejewski, citybee car sharing
 • Jakub Tabędzki, SharCar
 • Patryk Zaremba, Prezes Forum Rozwoju Warszawy
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
10:40 WYSTĄPIENIE: Smart City – czy to naprawdę możliwe?
 • Tomasz Morawik, Business Development Manager, NXP Semiconductors
11:00 WYSTĄPIENIE: ZeEUS – wprowadznie autobusow elektrycznych o wysokiej pojemnosci do miast europejskich. Pierwsze wyniki i wnioski.

 • Marta Van Den Bergh - Goralczyk, Communications Officer - Research and Innovation, UITP
 • Janusz Bosakirski, doradca zarządu MZA Warszawa
11:20 Wystąpienie wprowadzające:
 • dr inż. Bogdan Marczyk, Specjalista ds. Technicznych, Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej  Sp. z o.o. 
11:40 DEBATA: Kiedy autobus jest najlepszym rozwiązaniem?

 • Leszek Ruta, Członek Zarządu, MZA Warszawa
 • Marta Van Den Bergh - Goralczyk, Communications Officer - Research and Innovation, UITP
 • Piotr Kostrzewa, Prezes SISKOM - Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji
 • Aleksandra Michalczewska-Kucharska, Prezes Zarządu, Michalczewski Sp. z o.o.
 • Edward Ciesnowski, p.o. Dyrektora, Urząd Miejski w Białymstoku
 • dr. inż Bogdan Marczyk, Specjalista ds. Technicznych, Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 • Robert Zajkowski, Kierownik Sprzedaży Departament CNG i LNG, PGNiG
 • Moderator: Jakub Dybalski, Transport-Publiczny.pl
12:20 Przerwa kawowa
FORUM ROWER W MIEŚCIE ZWIŃ
12:40 WYSTĄPIENIE: Integracja ruchu rowerowego z transportem publicznym jako narzędzie zrównoważonego rozwoju aglomeracji
 • dr Piotr Kuropatwiński, Uniwersytet Gdański
12:50 WYSTĄPIENIE: Promocja ruchu rowerowego jako narzędzie rewitalizacji centrów miast i tradycyjnych ulic handlowych?
 • Marcin Hyła, Prezes, Miasta dla Rowerów
13:10 WYSTĄPIENIE: BYPAD – czy i dlaczego jest potrzebny w Twoim mieście
 • Rafał Górski, Prezes, Instytut Spraw Obywatelskich, Grupa INSPRO Sp. z o.o.
13:30 WYSTĄPIENIE: Rower publiczny w oczach mieszkańców. Kwestia postrzegania systemu przez użytkowników
 • dr inż. Maciej Dariusz Dobrzyński, Politechnika Białostocka
13:50 Użytkownik w centrum uwagi – nowa polityka rowerowa Poznania
 • Wojciech Makowski, Oficer Rowerowy Poznania
14:10 WYSTĄPIENIE: Rower publiczny IV generacji w Krakowie
 • Łukasz Franek, Zastępca Dyrektora ds. Transportu, Zarząd Infrastruktury Komunikacyjnej i Transportu w Krakowie
14:30 LUNCH
15:10 Poprawa jakości życia w mieście dzięki zintegrowanemu z transportem publicznym systemowi roweru miejskiego – case study: Łódź
 • Tomasz Wojtkiewicz, Prezes Zarządu, Nextbike Polska
15:30 DEBATA: Miejsce roweru w systemie transportowym miasta – teraz i w przyszłości
 • dr Piotr Kuropatwiński, Uniwersytet Gdański
 • Wojciech Makowski, Oficer Rowerowy Poznania
 • Artur Tondera, Naczelnik Wydziału Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Aleksander Wiącek, Asystent Prezydenta Lublina ds.polityki rowerowej i pieszej
 • Bartosz Zimny, Pełnomocnik Miasta Łodzi ds. Polityki Rowerowej
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
16:00 Zakończenie
FORUM INFRASTRUKTURY TRANSPORTU PUBLICZNEGO ZWIŃ
12:30 WYSTĄPIENIE: Węzły przesiadkowe w Katowicach
 • Bogusław Lowak, Naczelnik Wydziału Transportu, UM Katowice
12:50 WYSTĄPIENIE: Nowoczesne metody asekuracji ryzyk związanych z realizacją inwestycji w infrastrukturę transportu zbiorowego.

 • dr Igor Ruttmar, Prezes Zarządu TPA Sp. z o.o.
13:10 WYSTĄPIENIE: Nowoczesne metody asekuracji ryzyk związanych z realizacją inwestycji w
infrastrukturę transportu zbiorowego.
 • Łukasz Zoń, Dyrektor Departamentu Prawnego EIB SA, Radca Prawny
13:30 DEBATA: Inwestycje w infrastrukturę transportu zbiorowego: planowanie i finansowanie. Modernizacja przystanków i innej infrastruktury transportu zbiorowego. Węzły przesiadkowe
 • Mieczysław Reksnis, Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji m.st. Warszawy
 • Łukasz Zoń, Dyrektor Departamentu Prawnego EIB SA, Radca Prawny
 • Zbigniew Komar, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Urząd Miejski Wrocławia
 • Jacek Podsiadło, Dyrektor Departamentu Prawnego EIB SA, Radca Prawny*
 • Mariusz Ejsmont, Wiceprezes, Dyrektor Techniczny LUG Light Factor
 • Moderator: Elżbieta Pałys, RynekInfrastruktury.pl

14:10 Inny wymiar miejskiej mobilności
 •  Günther Natter – Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Austria 
14:30 LUNCH
15:10 DEBATA: Koleje gondolowe – czy stanowią atrakcyjne rozwiązanie dla polskich miast?

 • Zbigniew Komar, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki, Urząd Miejski Wrocławia
 • Günther Natter – Doppelmayr Seilbahnen GmbH, Austria 
 • Tomasz Magiera, PhD Eng., Research and Development Specialist,Cable Car Services GmbH
 • Moderator: Witold Urbanowicz, Transport-Publiczny.pl
15:50 DEBATA: Nowoczesne technologie w infrastrukturze transportu publicznego Komfort, ekologia, bezpieczeństwo
 • Leszek Cisło, Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy
 • Bolesław Hilarecki, Prezes Zarządu, MP Technology
 • Marcin Grzybiński, Z-ca Dyrektora, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku 
 • Jan Tereszczuk, Dyrektor Biura Infrastruktury Pasażerskiej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Jan Roliński, adwokat, senior partner, kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • dr Stanisław Ejdys, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Piotr Winnicki, FreeNGo
 • Mariusz Ejsmont, Wiceprezes, Dyrektor Techniczny, LUG Light Factory
 • Moderator: Jakub Klimkiewicz, Członek Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR

16:30 Zakończenie

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

PLIKI DO POBRANIA

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Tadeusz Bartosiński Bartłomiej Biedziuk Tomasz Buczyński Dorota Chudowska-Rączka dr hab. Maciej Dariusz Dobrzyński

Jakub Dybalski Łukasz Franek Adrian Furgalski Radosław Gawek Rafał Górski

Dariusz Grajda Jacek Grunt-Mejer Marcin Grzybiński Piotr Grzymowicz Bolesław Hilarecki

Marcin Hyła Marcin Jeż Jerzy Lejk Renata Kaznowska Kamila Kaliszyk

Jakub Klimkiewicz Marcel Klinowski Maciej Kornatowski Karina Koziej dr hab inż. Maciej Kruszyna

dr Piotr Kuropatwiński Bogusław Lowak Jakub Madrjas dr inż. Tomasz Magiera dr Jakub Majewski

Wojciech Makowski Łukasz Malinowski Krzysztof Mamiński Marek Michalski Marta Midloch

Maciej Musiał Paweł Nakonieczny Günther Natter Jerzy Obrębski Szymon Ogłaza

Tomasz Pleskot Jędrzej Puzyński Jadwiga Rajkiewicz Mieczysław Reksnis Jan Roliński

Paweł Sowa Prof. Wojciech Suchorzewski Prof. Andrzej Szarata Jan Tereszczuk Grzegorz Tomaszewski

Artur Tondera Roman Walaszkowski Andrzej Wasilewski Aleksander Wiącek Wiesław Witek

Dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski dr inż. Grzegorz Wojtenko Tomasz Wojtkiewicz Adam Piotr Zając Patryk Zaremba

Bartosz Zimny

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jakub Klimkiewicz

Dyrektor ds. Programowych ZDG TOR

email: jakub.klimkiewicz@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 461 28 76

Michał Grobelny

Project Manager

email: michal.grobelny@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 43

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Ewelina Sosnowska

dyrektor sprzedaży i marketingu

email: ewelina.sosnowska@tor-wydawnictwo.pl

kom: 696 094 110

tel: 22 323 77 40

Iwona Basa

kierownik sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

kom: 728 518 765

tel: 22 323 77 41