VII KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA

11-12 PAŹDZIERNIKA 2018, WARSZAWA

Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20

ZGŁOŚ UCZESTNICTWO
 

Organizatorzy

Partner Złoty

Partner Srebrny

Partner Brązowy

Partner Ubezpieczeniowy

Partner Geotechniczny

Partner Prawny

Partner

Partner Merytoryczny

Patronat Honorowy

Patronat Honorowy

Patronat Medialny

Partner Merytoryczny

PROGRAM KONGRESU

VII KONGRES TRANSPORTU PUBLICZNEGO I INTELIGENTNEGO MIASTA ZWIŃ
DZIEŃ I - SESJA PLENARNA ZWIŃ
9:00 Początek rejestracji uczestników, poranna kawa
10:00 Rozpoczęcie Kongresu
10:10 Wystąpienie otwierające
10:30 DEBATA: Transport publiczny w strategii rozwoju państwa i samorządów
 • Priorytety transportowe samorządów 
 • Czego w obszarze transportu oczekują dziś mieszkańcy miast i regionów? 
 • Zrealizowane i planowane inwestycje a finansowanie transportu publicznego
Uczestnicy:
 • Adrian Furgalski, Wiceprezes Zarządu, Zespół Doradców Gospodarczych TOR 
 • Renata Kaznowska, Wiceprezydent m. st. Warszawy 
 • Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu, Górnośląsko- Zagłębiowska Metropolia
 • Marta Midloch, radca prawny, counsel, współzarządzająca zespołem projektów infrastrukturalnych, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Paweł Nakonieczny, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego
 • Szymon Ogłaza, Członek Zarządu Województwa Opolskiego
 • Prof. Wojciech Suchorzewski, Politechnika Warszawska
 • Moderator: Łukasz Malinowski, Redaktor Naczelny Wydawnictwa TOR, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
11:30 DEBATA: Czy Europa przeżywa rewolucję w mobilności i smart city?
 • Mobilność – zmiany na przestrzeni lat 
 • Zwrot ku transportowi publicznemu, sharing economy, mobilności aktywnej – moda czy stały trend? 
 • Co przyniesie przyszłość w obszarze nowych technologii?
Uczestnicy:
 • Mario Aymerich, Przewodniczący stowarzyszenia MaaS Spain
 • Jacek Fink-Finowicki, inżynier projektu w pionie Rolling Stock, Siemens Mobility Sp. z o.o.
 • Kamila Kaliszyk, Head of Market Development and Acceptance, MasterCard Europe
 • Kazimierz Karolczak, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
 • Justyna Król, CEO Pracownia Miejska, Ekspertka ds. inteligentnych miast przy Komitecie Gospodarki Miejskiej KIG
 • Violetta Wabińska Chmielewska, Dyrektor Wydziału Transportu i Zieleni, Urząd Miasta Poznań 
 • Moderator: Emilia Derewienko, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
12:30 Rozdanie nagród portalu Transport-Publiczny.pl
12:40 Przerwa kawowa
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I – ROZWIĄZANIA DLA TRANSPORTU ZWIŃ
Partner SESJI:

 
13:20 DEBATA: Bezgotówkowy transport publiczny
 • Rozwiązania bezgotówkowe – korzyści dla pasażera, przewoźnika i samorządu 
 • Integracja usług
 • Dotychczasowe realizacje – opinie, sugestie, wnioski
Uczestnicy:
 • Elżbieta Burliga, Dyrektor ds. rozwoju biznesu, First Data Polska
 • Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu, Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
 • Maciej Mironiuk, Senior Manager Acceptance Development, Visa Europe
 • Jacek Sieński, Dyrektor Działu Handlowego Płatności Elektronicznych, Mennica Polska S.A.
 • Przemysław Sowa, Prokurent Spółki, PKM Jaworzno
 • Roman Walaszkowski, Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
 • Moderator: Jakub Madrjas, Zastępca Redaktora Naczelnego Wydawnictwa TOR, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:40 Przerwa, Lunch VIP
15:30 DEBATA: Więcej danych to lepszy transport publiczny?
 • Znaczenie danych w optymalizowaniu oferty w transporcie publicznym 
 • Liczenie pasażerów, napełnienie pojazdów, sprzedaż biletów – które dane szczególnie warto analizować?
 • Wpływ nowoczesnej informacji pasażerskiej na wzrost zainteresowania transportem zbiorowym
Uczestnicy:
 • Dr inż. Marcin Kiciński, Zakład Systemów Transportowych, Politechnika Poznańska 
 • Janusz Malinowski, Prezes Zarządu, Łódzka Kolej Aglomeracyjna 
 • Grzegorz Misiorny, Dyrektor,  Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
 • Przedstawiciel, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego* 
 • Sławomir Podsiadły, Zastępca Dyrektora, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 
 • Marcin Ruciński, Ekspert ds. systemów biletowych
 • Moderator: Ewelina Betiuk, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
16:30 Planowane zakończenie
SALA II – PARKINGI ZWIŃ
13:20 Jak szybko i bez stresu zaparkować w mieście? W Soletanche Polska znamy odpowiedź!
 • Tomasz Wiernikowski, Kierownik Projektów, Soletanche Polska
13:40 DEBATA: Jak uporządkować miejską przestrzeń parkingową?
 • Nowelizacja ustawy o ppp – jakie przyniesie zmiany?
 • Wzrost opłat, rozwój parkingów kubaturowych, P+R – kierunki rozwoju miejskiej polityki parkingowej 
 • Parkingowe konsekwencje ustawy o elektromobilności
Uczestnicy:
 • Tadeusz Bartosiński, Zastępca Dyrektora, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Urząd m. st. Warszawy
 • Maciej Mosiej, Prezes Zarządu, Polska Organizacja Branży Parkingowej
 • Bartosz Mysiorski, Doradca Zarządu, Ekspert ds. PPP, Fundacja Centrum PPP 
 • Tomasz Stefanicki, Główny Specjalista, Stanowisko ds. Rozwoju Przestrzeni Publicznej dla Ruchu Pieszego, Urząd Miejski Wrocławia
 • Jacek Terebus, Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji
 • Tomasz Wiernikowski, Kierownik Projektów, Soletanche Polska
 • Piotr Wiśniewski, Dyrektor Biura, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:40 Przerwa, Lunch VIP
15:30 DEBATA: Smart Parking – wpływ cyfryzacji na to jak i gdzie parkujemy
 • Przyszłość technologii parkingowych – jak przekonać użytkowników do nowych rozwiązań? 
 • Czy rozwój systemów nawigacji do wolnych miejsc parkingowych wpłynie na zmniejszenie korków w miastach? 
 • Kierunki rozwoju rozwiązań mobilnych
Uczestnicy:
 • dr inż. Jacek Chmielewski, Katedra Inżynierii Ruchu Drogowego i Transportu, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
 • Szymon Fierek, Zakład Systemów Transportowych, Wydział InżynieriibTransportu, Politechnika Poznańska
 • Grzegorz Nitkiewicz, Prezes Zarządu, Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.
 • Michał Lejk, Zastępca Naczelnika Wydziału Parkowania, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
 • Kamil Węclewski, Konsultant, Smart Factor Sp. z o.o.
 • Moderator: Adam Jędrzejewski, Fundacja Polska Parkuje
16:30 Planowane zakończenie
SALA III – TRANSPORT DOSTĘPNY ZWIŃ
13:20 DEBATA: Kolej regionalna, PKS – jak przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu?
 • Wykluczenie transportowe – skala problemu
 • Wnioski z dotychczasowych działań 
 • Transportowa rzeczywistość mniejszych gmin w Polsce
Uczestnicy:
 • Maciej Acedański, Prezes Zarządu, PKS Polonus
 • Maciej Dulak, Klub Jagielloński, autor opracowania "Niepotrzebny region. Wykluczenie transportowe Małopolski Wschodniej"
 • Rafał Górski, Prezes, INSPRO - Instytut Spraw Obywatelskich 
 • Dariusz Grajda, Prezes Zarządu, Związek Samorządowych Przewoźników Kolejowych
 • Wojciech Miechowicz, Zastępca Dyrektora ds. Publicznego Transportu Zbiorowego, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu 
 • Piotr Rachwalski, Prezes Zarządu, Koleje Dolnośląskie S.A.
 • Krzysztof Zienkiewicz, Referat Bezpieczeństwa, Transportu Zbiorowego i Sportu, Urząd Gminy Dywity
 • Moderator: Jakub Majewski, Prezes Zarządu, Fundacja ProKolej
14:40 Przerwa, Lunch VIP
15:30 DEBATA: Pojazdy autonomiczne szansą dla osób o ograniczonej mobilności?
 • Rozwój rynku pojazdów autonomicznych – kiedy zobaczymy je w Polsce? 
 • Bariery architektoniczne, technologie transportowe a codzienność komunikacyjna osób niepełnosprawnych 
 • Dostępność cenowa nowych rozwiązań
Uczestnicy:
 • Magdalena Czenko, prawnik w zespole projektów infrastrukturalnych, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Dr Tomasz Kamiński, Instytut Transportu Samochodowego 
 • Donata Kończyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy  ds. dostępności
 • Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury 
 • Piotr Marek Smolnicki, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska 
 • Dr Magdalena Szymańska, Urząd Miejski w Gdańsku 
 • Piotr Todys, Prezes Zarządu, Fundacja TUS
 • Moderator:
16:30 Planowane zakończenie
BANKIET ZWIŃ
19:00 Bankiet VII Kongresu Transportu Publicznego i Inteligentnego Miasta (wstęp za zaproszeniami)

Miejsce: Centrum Nauki Kopernik
DZIEŃ II ZWIŃ
9:30 Początek rejestracji uczestników, poranna kawa
SESJE RÓWNOLEGŁE ZWIŃ
SALA I – WYZWANIA TRANSPORTOWE ZWIŃ
10:00 WYSTĄPIENIE: Finansowanie transportu publicznego
 • Przemysław Gorgol, Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych
10:20 WYSTĄPIENIE: Finansowanie transportu publicznego
 • Katarzyna Strzegowska, Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Dyrektor Pionu Ekonomiczno – Finansowego 
 • Tomasz Rupiewicz, Kierownik Działu Ekonomicznego, Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
10:40 WYSTĄPIENIE: Przyszłość inteligentnej mobilności miejskiej - połączona, współdzielona, na żądanie
 • Kamila Kaliszyk, Head of Market Development and Acceptance, MasterCard Europe
11:00 DEBATA: Logistyka miejska
 • Jak zorganizować dobry miejski system logistyczny? 
 • Wydzielone miejsca postojowe i inne ułatwienia dla kurierów i dostawców – czy to dobry kierunek? 
 • Alternatywne rozwiązania dla logistyki miejskiej
Uczestnicy:
 • Tadeusz Bartosiński, Zastępca Dyrektora, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Urząd m. st. Warszawy
 • Michał Gawryluk, Kierownik Działu Rozwoju Usług KEP, Poczta Polska S.A. 
 • Arkadiusz Książek, Specjalista ds. Planowania Transportu, Pracownia Planowania i Projektowania Systemów Transportu Altrans
 • Dr Krzysztof Lewandowski, Politechnika Wrocławska
 • Hubert Mazur, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów
 • Maciej Ptaszyński, Dyrektor Generalny, Polska Izba Handlu* 
 • Adam Sobieraj, Fundacja Drogi Mazowsza
 • Moderator: Bartosz Dominiak, Smart City Blog
12:00 Przerwa kawowa
12:30 WYSTĄPIENIE: Wytyczne oświetlenia bezpiecznych przejść dla pieszych
 • Przedstawiciel, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego*
12:50 WYSTĄPIENIE: Jak organizować bezpieczny ruch rowerowy i pieszy?
 • Przedstawiciel, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego*
13:10 DEBATA: Mobilność Aktywna
 • Dostępność piesza do transportu zbiorowego 
 • Pieszy w miejskich planach infrastrukturalno-transportowych 
 • Jak niwelować konflikty pomiędzy różnymi uczestnikami ruchu?
Uczestnicy:
 • Michał Babicki, Główny Specjalista, Kierownik projektu, Wydział Planowania i Rozwoju, Urząd Miasta Marki 
 • Hubert Barański, Prezes Zarządu, Fundacja Normalne Miasto Fenomen
 • Robert Buciak, Prezes Zarządu, Federacja Piesza Polska
 • Jacek Grunt-Mejer, Pełnomocnik prezydenta ds. rewitalizacji, Urząd Miasta st. Warszawy
 • Agnieszka Krzyżak-Pitura, Prezeska Zarządu, Fundacja Rodzic w Mieście 
 • Prof. Andrzej Zalewski, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
 • Moderator: Jędrzej Puzyński, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:00 Lunch VIP
15:00 Zakończenie Kongresu
SALA II – EKO-MIASTA ZWIŃ
10:00 DEBATA: Polska na drodze do elektromobilności
 • Prezentacja raportu ZDG TOR 
 • Kamienie milowe na drodze do rozwoju elektromobilności
Uczestnicy:
 • Marek Gawroński, Wiceprezes ds. Relacji z Sektorem Publicznym, Volvo Polska 
 • Prof. Wojciech Gis, Instytut Transportu Samochodowego 
 • Sławomir Podsiadły Zastępca Dyrektora, Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie
 • Prof. dr hab. inż. Aleksander M. Nawrat, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Michał Wekiera, Dyrektor Wykonawczy, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
 • Moderator: Jakub Dybalski, Redaktor, Transport-Publiczny.pl
11:00 Zmiany w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
 • Jędrzej Klatka, Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy
11:20 DEBATA: Realizacja inwestycji tramwajowych i nowe autobusy jako element niskoemisyjnego transportu w miastach
 • Znaczenie rozwoju sieci tramwajowej dla miasta 
 • Czyste powietrze i środowisko jednym z priorytetów przy zakupie nowych autobusów? 
 • Rola transportu publicznego w walce ze smogiem?
Uczestnicy:
 • Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa
 • Wojciech Bartelski, Prezes Zarządu, Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
 • Dr Michał Beim, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu*
 • Przedstawiciel, Tramwaje Śląskie S.A.*
 • Aleksandra Michalczewska Kucharska, Prezes Zarządu, Michalczewski Sp. z o.o.*
 • Dr Wojciech Szymalski, Prezes, Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • Moderator: Witold Urbanowicz, Redaktor prowadzący, Transport-Publiczny.pl
12:00 Przerwa kawowa
12:30 DEBATA: Praktyczne konsekwencje ustawy o elektromobilności
 • Jak miasta powinny przygotować się na efekty ustawy o elektromobilności? 
 • Tworzenie nowych stacji ładowania – zadanie dla państwa, samorządu czy sektora prywatnego? 
 • Przywileje dla samochodów elektrycznych a polityka samorządów
Uczestnicy:
 • Dr inż. Jerzy Majcher, Ekspert ds energetyki, MJ- Doradztwo Energetyczne 
 • Maciej Mazur, Dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych 
 • Piotr Niesłuchowski, Kierownik Referatu Strategii i Planowania, Urząd Miasta Płocka 
 • Bogusław Prokop, Dyrektor, Białostocka Komunikacja Miejska 
 • Maciej Szambelańczyk, radca prany, partner w zespole prawa energetycznego, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
 • Tadeusz Syryjczyk, Partner, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
 • Moderator: Tomasz Dominiak, Zespół Doradców Gospodarczych TOR
14:00 Lunch VIP
15:00 Zakończenie Kongresu

znak * oznacza, że udział zaproszonego Prelegenta nie został jeszcze potwierdzony

POPRZEDNIA EDYCJA

ATRAKCJE JAK DOJECHAĆ HOTEL KOMUNIKACJA MIEJSKA

MIEJSCE

MODERATORZY, PRELEGENCI, CZŁONKOWIE RADY PROGRAMOWEJ

Maciej Acedański Maria Andrzejewska Mario Aymerich Michał Babicki Wojciech Bartelski

Hubert Barański Tadeusz Bartosiński Ewelina Betiuk Robert Buciak Elżbieta Burliga

Dr.Inż. Jacek Chmielewski Magdalena Czenko Bartosz Dominiak Tomasz Dominiak Maciej Dulak

Szymon Fierek Jacek Fink-Finowicki Adrian Furgalski Marek Gawroński Michał Gawryluk

prof. Wojciech Gis Dariusz Grajda Jacek Grunt-Mejer Adam Jędrzejewski Kamila Kaliszyk

Renata Kaznowska Kazimierz Karolczak Dr inż. Marcin Kiciński Jędrzej Klatka Justyna Król

Agnieszka Krzyżak-Pitura Arkadiusz Książek Grzegorz Kwitek dr Krzysztof Lewandowski Dr inż. Jerzy Majcher

Janusz Malinowski Hubert Mazur Maciej Mazur Marta Midloch Wojciech Miechowicz

Maciej Mironiuk Maciej Mosiej Bartosz Mysiorski Aleksander Nawrat Paweł Nakonieczny

Piotr Niesłuchowski Grzegorz Nitkiewicz Sławomir Podsiadły Bogusław Prokop Jędrzej Puzyński

Piotr Rachwalski Marcin Ruciński Jacek Sieński Adam Sobieraj Przemysław Sowa

Prof. Wojciech Suchorzewski Tomasz Stefanicki Tadeusz Syryjczyk Maciej Szambelańczyk Dr Wojciech Szymalski

Jacek Terebus Piotr Todys Dávid Vitézy Violetta Wabińska Chmielewska Roman Walaszkowski

Michał Wekiera Kamil Węclewski Tomasz Wiernikowski Piotr Wiśniewski Prof. Andrzej Zalewski

ORGANIZATORZY

Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. jest jedną z wiodących polskich firm specjalizujących się w doradztwie i analizach z obszarów infrastruktury, kolei głównych i przemysłowych oraz komunikacji miejskiej i zintegrowanych systemów transportu publicznego. Spółka zajmuje się także działalnością wydawniczą oraz organizacją branżowych konferencji, kongresów, debat i seminariów.


Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w charakterze prelegenta lub uczestnika panelu dyskusyjnego prosimy o kontakt:

Jędrzej Puzyński

Dyrektor programowy

email: jedrzej.puzynski@tor-wydawnictwo.pl

tel: 22 462 77 44

Firmy zainteresowane uczestnictwem w charakterze sponsora prosimy o kontakt:

Iwona Basa

z-ca dyrektora ds. sprzedaży i marketingu

email: iwona.basa@tor-wydawnictwo.pl

kom: 728 518 765

tel: 22 323 77 41